Bostäderpic9

Efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsområdet är sedan en lång tid tillbaka mycket stor. Produktionen är alltför låg och bildar därmed flaskhals för Stockholmsområdets utveckling. Birka Rör har sedan en tid tillbaka etablerat sig som en av aktörerna i rörbranschen när det gäller denna sektor. Vi riktar i första hand in oss på objekt där vi på ett tidigt stadium får vara med och ge vår syn på tekniska lösningar. Birka Rörs gedigna kunskap och långa erfarenhet av vvs-arbeten i storstaden medför att installationerna blir såväl kostnadseffektiva, miljöanpassade och med lång ekonomisk livslängd.

GlantanBrf. Gläntan

Brf. Gläntan. På uppdrag av Riksbyggen har Birka Rör erhållit ett nytt projekt bestående av 130 st. lägenheter samt 10 st. radhus. Projektet pågår t.o.m. 2014.


Kv_MajaGraddnos

Kv. Maja Gräddnos

Kv. Maja Gräddnos. Totalentreprenad av nyproduktion bostäder.


Foljaberg

Nacka

Birka Rör ska tillsammans med Mecon Bygg AB för Wallenstam producera 122 st. lägenheter. Objekten omfattar 5 st. hus. Samtliga hus har biutrymmen i form av förråd, tekniska utrymmen, trapphus m.m. Nyproduktionen av bostäder kommer att ske i Nacka och beräknas vara klart februari 2016.

 

 

 

Nockebyhem

Birka Rör har erhållit ombyggnad av ett äldreboende, Nockebyhem.