Om Birka

Birka Rör är en av de ledande rörinstallatörerna i Stockholm. Vi arbetar med allt inom VVS i första hand inom det befintliga fastighetsbeståndet. Fem projektledare och 30-talet montörer genomför de mest varierande projekt. Nyproduktion, stambyten, fjärrvärme/fjärrkyla, ombyggnader och servicearbeten är vår huvudinriktning. Våra kunder är bygg- och projektledningsföretag, privata fastighetsägare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Men även Stockholms Läns Landsting, Stockholm och kommunerna i Stockholms omnejd hör till vår kundkrets.

Auktoriserad VVS-installatör
I januari 2006 blev Birka Rör godkända enligt Branschreglerna för Säker Vatteninstallation. Vårt kontor och lager ligger i Västberga industriområde.

Miljöpolicy

Birka Rör utför på entreprenad olika VVS-tjänster, däribland ny- och ombyggnadsinstallationer, fjärrvärme/fjärrkyla, gasarbeten, stambyten samt avtals- och akutservice. Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att hantera miljöfrågor som en integrerad del i vår verksamhet. Detta innebär att:
Våra entreprenadarbeten skall påverka miljön så litet som möjligt.
Föroreningar ska förebyggas och gällande lagstiftning ska följas.
Vi ska sträva efter att återanvända och återvinna bygg- och installationsmaterial vid samtliga installationer.
Vi ska sträva efter att hushålla med energi, vatten och material.
Vi ska sträva efter att välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan.
Vi ska välja bästa miljöval av kemikalier och andra produkter för att minska belastningen på miljön.
Vi ska ställa krav på leverantörer och andra samarbetspartners så att de följer våra miljökrav.
Vi ska sträva efter en god arbetsmiljö.

Kvalitetspolicy

Birka Rör utför på entreprenad olika VVS-tjänster, däribland ny- och ombyggnadsinstallationer, fjärrvärme/fjärrkyla, gasarbeten, stambyten samt avtals- och akutservice. Vi ska bidra till att kundens förväntningar uppfylls genom att rätt förutsättningar skapas i verksamheten. Detta uppnås genom att vi:
Tar till vara och utvecklar medarbetarnas kompetens.
Uppfyller gällande lagstiftning, avtalade villkor och gjorda överenskommelser.
Ständigt strävar efter att förbättra system, produkter och tjänster.
Skapar förtroende hos varje enskild kund för Birka Rör, vår verksamhet och personal.
Följer upp, värderar och förbättrar verksamheten mot uppsatta kvalitetsmål.

Fakta

Foto av: MindBlocker (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Foto av: MindBlocker (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Fakta

Birka Rör (publ)
Org. nr: 556232-6008

Ägare:
(100%) AB C J Björnberg (publ) org. nr 556232-6008

Koncernförhållanden:
Bifirma till AB C J Björnberg www.bjornbergs.se
Bifirma till Björnbergs Industri www.bjornbergsindustri.se
Bifirma till Effektrör www.effektror.se
Bifirma Björklunds Rör www.bjorklundsror.se

Styrelse:
Anders Mattsson (VD), Patric Lindberg, Filip Bjurström, Sten Isendahl

Revisorer:
Certe Revision AB

Bank:
Nordea

Försäkringsbolag:
Atradius
Trygg-Hansa


 Vi är medlemmar i Installatörsföretagen.

 

sn

 

Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

 

SakerVatten

 

 

I januari 2006 blev Birka Rör godkända enligt Branschreglerna för Säker Vatteninstallation.