Välkommen

Birka Rör AB arbetar med alla typer av rörarbeten, rörservice, fjärrvärme, stambyten och ombyggnader, samt fjärrkyla. Använd menyn ovan för att exempelvis se vilka arbetsområden vi täcker, kundreferenser och allmän information om Birka Rör och oss som jobbar här. Ni är välkomna att kontakta oss på telefon 08-462 21 50 eller via mail info@birkaror.se

Björnbergsgruppen etablerar sig i Södertälje genom förvärv av Björklunds Rör Stockholmsbaserade VVS- och industrirörkoncernen Björnbergsgruppen, med investeringsbolaget Evolver Investment Group som stark ägare, har den 1 januari förvärvat Björklunds Rör i Södertälje. I och med affären stärker Björnbergsgruppen sin position som Mälardalens ledande VVS- och industrirörinstallatör. Björklunds Rörs VD och tidigare ägare, Krister Normann, inträder i samband med affären som delägare i Björnbergsgruppen och tar plats i den operativa ledningen. PRESSMEDDELANDE

Stockholmsbaserade VVS- och industrirörkoncernen Björnbergsgruppen har knutit till sig Stefan Ring, tidigare VD för Rörkompaniet. Ring tillträder en ny befattning som affärsområdeschef med ansvar för koncernens expansion i det norra och västra Mälardalsområdet. Han inträder samtidigt som delägare i Björnbergsgruppen. PRESSMEDDELANDE  • Ombyggnad

    Sedan mitten av 80-talet har Birka Rör varit väl etablerat på ROT-marknaden. Vi utför alla slags ombyggnader på såväl total- som generalentreprenad. Våra kunder är de kommunala och privata fastighetsbolagen, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Självklart samarbetar vi med de större byggfirmorna som specialiserat sig på ombyggnader i det befintliga fastighetsbeståndet. Speciellt det s k miljonprogrammet är av intresse för oss då vi där kan utnyttja vår kompetens och kapacitet. Birka Rör har ett väl fungerande system för information och samordning gällande hyresgäster i flerfamiljshus. Alla i vårt företag kan detta system. Det är speciellt lämpat för ombyggnad av bostäder med kvarboende hyresgäster. Våra erfarna montörer klarar också av fastighetens eventuella gas- och värmeanläggning vilket är tryggt för beställaren. Entreprenader i kontors-, affärs-, och samhällsbyggnader är ett ytterligare område vi är verksamma inom.

  • Fjärrvärme/Fjärrkyla/Bergvärme

    En viktig del i vår verksamhet är värme och energibesparing. Vår erfarenhet sträcker sig tillbaka till början av 60-talet då dåvarande Energiverket började bygga ut fjärrvärmenätet i Stockholm. Flera av våra medarbetare fanns med redan då. Vi har ett nära samarbete med Fortum som numera ansvarar för fjärrvärmen. Man ökar investeringarna i fjärrkyla speciellt ur miljösynpunkt, men även av ekonomiska skäl. Här finns vi med. Traditionella anläggningar för fasta bränslen och värmepumpar finns också med i vårt erfarenhetsområde.

  • Avtalsservice

    Sedan starten 1972 har vi arbetat med service och självklart är det en betydelsefull del av vår verksamhet. Genom att erbjuda avtalsservice vill vi skapa långsiktiga och återkommande affärsrelationer. Våra avtalskunder är prioriterade och står alltid på första plats vid akuta behov. Det är viktigt att fastighetsägaren eller förvaltaren kan känna trygghet genom att överlåta jobbet till någon de känner. Därför försöker vi också i möjligaste mån ge våra kunder kvalitet genom att erbjuda samma tekniker och montörer från gång till gång. Detta, märker vi, skapar förtroende vilket ofta leder till vidare diskussioner om förebyggande åtgärder i fastigheten. Det kan gälla allt från ombyggnader, stambyten, fjärrvärme/fjärrkyla och gas. Våra tekniker tar då över och kan tillsammans med kunden och samarbetande konsulter erbjuda bästa tekniska lösning för att effektivisera fastighetens drift och energistatus. Vi har fulla gasrättigheter vilket gör att vi klarar alla fastighetens skilda rörsystem. Kontakta oss så lämnar vi förslag och lösningar!

Just nu

Björnbergsgruppen expanderar

Som ett led i Björnbergsgruppen planerade expansion kommer koncernen att starta en filial Norr om Stockholm under ledning av Stefan Ring som även går in som delägare i bolaget.

Björnbergskoncernen är en totalinstallatör inom VS och industrirörs branschen som idag består av 4 st. produktionsbolag, AB C J Björnberg, Birka Rör AB, Effektrör AB och Björnbergs Industri AB.
Koncernen befinner sig i en expansionsfas varför vi söker intressanta och företagsamma medarbetare som vill vara med att fortsätta bygga verksamheten till en ansvarsfull och kompetent ”rörfirma” samt gillar att ta tag i utmaningar.
På vår önskelista står idag kalkylator, projektledare/arbetsledare och inköpare för produktionsbolagen inom koncernen.

Vi söker även duktiga VS montörer och svetsare. Möjlighet till karriär inom koncernen finns.

För mer information ring:
Patric Lindberg 070-992 67 00.

Ansökan sänds per mejl till:
info@birkaror.se
Alternativt per post till:
Förvaltningsaktiebolaget C J Björnberg
Västberga Allé 36B
126 30 Hägersten